Våra Katter nr 1/17 på väg…

Raspresentation: Don sphynx & japanese bobtail

Berättelser och bilder - om och med don sphynx och japanese bobtail, artiklar om "Kampen mot FIP" och "Giardia intestinalis", stambokföringens rapport 2016, andra artiklar, foton och mycket mera.


Läs mer om tidningen Våra Katter

Läs om detta - och tidigare - nummer i vår webbshop